Case 5 | Maatwerk past beter


Elk bedrijf is anders en elk bedrijf heeft haar eigen risico’s. Het van uit productoplossingen verzekeren van bedrijfsrisico’s leidt regelmatig tot een overdaad aan dekkingen. Het leidt ook tot dekkingen die niet passen bij de aanwezige risico’s. Bij het in kaart brengen van risico’s en de gekozen verzekeringsoplossingen kwamen wij bij een van onze relaties tot de conclusie dat de dekking van het verzekeringspakket niet aansloot op het aanwezige onbeheersbare risico. Door de oude adviseur was een bedrijfsschadeverzekering afgesloten om de continuïteit van de onderneming te waarborgen bij bijvoorbeeld brand. Het betrof een reclamebureau dat bij brand, na het organiseren van enkele facilitaire zaken zoals bedrijfsruimte, internetverbinding etc., snel weer operationeel kon zijn. Hier sluit een oplossing in de vorm van een “Extra Kosten dekking” veel beter aan dan een conventionele brandverzekering. De premie was daarnaast ook nog eens 60% lager! Kennis van de bedrijfsvoeringen, van de verzekeringsmarkt gecombineerd met scherpe inkoop van producten zorgt voor een optimaal risicobeheer voor uw onderneming!

DELEN