Case 4 | Een goed verhaal, geen pensioen- sprookjes


Veel bedrijven en instellingen hebben een pensioenregeling getroffen voor hun personeel. Het is onze ervaring dat medewerkers meestal geen idee hebben hoe de pensioenregeling in elkaar zit en wat die voor hen betekent. Tegelijkertijd zien wij dat de verwachtingen vaak heel hoog zijn: de gemiddelde Nederlander heeft nog steeds 70% van het laatstverdiende loon in gedachten. Die standaard is al lang verlaten. Door deze onwetendheid oogst de werkgever geen waardering voor deze, vaak kostbare, arbeidsvoorwaarde. Bovendien blijven verwachtingen daardoor onrealistisch hoog. Wij vinden dat in de snel veranderende pensioenwereld (afnemende garanties, verhoging van de pensioenleeftijd etc. etc.) de pensioenverwachtingen van de medewerkers beter gemanaged moeten worden.

100% helder heeft hiervoor een eigen format ontwikkeld. Wij organiseren werknemersgesprekken bij u op kantoor, waarbij wij in een-op-een gesprek, de medewerkers namens u uitleggen welke voorziening de werkgever voor hen heeft getroffen, wat hun keuze mogelijkheden zijn, wat het hen kost en wat zij aan pensioen mogen verwachten. Deze gesprekken worden door medewerkers zeer gewaardeerd, ze werken verhelderend en vergroten het pensioenbewustzijn van de medewerkers. Het geeft de medewerker ook de mogelijkheid om zelf actie te ondernemen als pensioenverwachting en pensioenresultaat niet bij elkaar aansluiten. Een goed verhaal zal door uw medewerkers op waarde geschat worden en voorkomt dat men in een pensioensprookje blijft geloven. Helder toch?

DELEN