100% tevreden klanten

Klik op de link om naar een lijst te gaan met een selectie van onze opdrachtgevers, inclusief contactpersonen. Genoemde bedrijven en contactpersonen zijn op de hoogte van deze vermelding. U kunt desgewenst contact met hen opnemen voor meer informatie over ons bedrijf en onze dienstverlening. Naar referentielijst.

100% onafhankelijk

100% helder is een onafhankelijke adviseur. Dat betekent dat wij zonder contractuele verplichtingen producten van verzekeraars kunnen adviseren. Wij werken samen met alle grote Nederlandse verzekeraars.

Aangesloten bij de stichting KiFiD

100% helder is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en heeft besloten uitspraken van het klachteninstituut in voorkomende gevallen te eerbiedigen

Voor het verlenen van financiële diensten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikt 100%helder over de vereiste vergunning. Het nummer van onze vergunning is 12018703. De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website van het Ministerie van Financiën. www.minfin.nl

Vraag meer info aan